Zveme vás k návštěvě zcela individuálního projektu rodinného domu z dílny architektů společnosti Ekonomické stavby, a. s., který stojí nedaleko Brna. Svou velikostí se částečně vymyká běžným požadavkům zákazníků této společnosti, ale právě z toho důvodu si na tomto příkladu můžeme ukázat, že žádná přání zákazníků nezůstávají u ES nesplněná.

Váš případ je specifický i v tom, že jste měli poměrně kvalitní bydlení už předtím, než jste se rozhodli pro stavbu nového rodinného domu. Co vás vedlo k této změně?

Bydleli jsme v této obci v klasické bytovce ze sedmdesátých let, takové, jaké všichni známe, s rovnou střechou a v řadové zástavbě. Toužil jsem mít svůj dům, samostatný, se sedlovou střechou a podkrovím, takže jsme zakoupili stavební pozemek a začali hledat vhodnou stavební společnost.

Jak jste se dozvěděli o činnosti společnosti ES v této oblasti republiky?

Objevili jsme, už přesně nevím v jakém odborném časopise, inzerát společnosti ES, na kterém byly fotografie několika realizovaných staveb a základní informace o této společnosti. Po telefonickém kontaktu jsme navštívili pobočku ES ve Vyškově, kde jsme se setkali s finančním analytikem společnosti a naším budoucím manažerem stavby. Společně jsme pak navštívili jinou, již realizovanou stavbu v Třebíči.

Proč jste se rozhodli právě pro ES?

Mimo jiné nás velmi zaujala možnost získání projektu na rodinný dům zdarma. V této době jsem již kontaktoval jiné společnosti, které se zabývají výstavbou rodinných domů, ale nikde nezaznělo nic podobného. Brali jsme to jako zajímavou nabídku pro zákazníky. Všechny společnosti nabízely své typizované domy, a vzhledem k našim individuálním přáním a snaze co nejlépe začlenit náš dům do stavebního pozemku, jsme tuto nabídku uvítali.

Čtenáře by jistě zajímalo, jaké jste měli konkrétní představy a jak se s nimi ES vypořádaly?

Měli jsme samozřejmě vlastní představu, kterou jsme dále konzultovali a upřesňovali spolu s projektantem ES tak, aby dům plně vyhovoval našim přáním. Nebyli jsme v situaci nějaké mladé rodiny, která hledá variantu levného typizovaného rodinného domku, takže jsme skutečně chtěli naše představy plně realizovat. Architekt tedy prakticky plně respektoval naše požadavky poměrně velkého rodinného domu s co nejúčelněji uspořádanými obytnými prostory i technickým zázemím.

Velice ceněná je u ES možnost pomoci jejím klientům při financování stavby. Využili jste ji i ve vašem případě?

Ano. Stavba je sice z převážné části hrazena vlastními finančními prostředky, ale i tak je částečně financována hypotečním úvěrem. Rozpočet jsme v průběhu stavby ještě operativně měnili a využili i možnosti část prací provést sami, nebo s pomocí pracovníků jiných firem.

Další zvláštností byla u tohoto domu i potřeba rychlé realizace této stavby. Jaký byl její časový plán?

Možná že náš případ je časově trochu netypický. Vzhledem k nutnosti přestěhování z bývalého bytu do našeho nového domu bylo třeba veškeré práce provést během půl roku. Vlastní stavbu jsme zahájili v srpnu roku 2001 a na konci března příštího roku jsme se stěhovali. Přiznávám, že zpočátku jsme nevěřili, že se termín podaří dodržet, ale musím ještě jednou pochválit všechny, kteří stavbu tohoto domu prováděli, protože pak už šlo všechno velice rychle. Samozřejmě je to i díky novým technologiím provádění staveb, kdy si člověk pamatuje, jak to tehdy probíhalo. Během stavby jsem ji prakticky každý den navštívil a mohl dohlížet na kvalitu práce, protože nejsem úplný laik, i naši bytovku, ve které jsme bydleli dříve, jsme pomáhali stavět vlastními silami.

Měl jste nějaké připomínky ke kvalitě stavebních prací?

Problémy se samozřejmě také vyskytly. Vzhledem k tomu, že náš dům byl jedním z prvních, které pobočka ve Vyškově realizovala, došlo například k problémům s komunikací mezi jednotlivými skupinami dělníků, kdy jsme museli náhradně řešit třeba stavbu krovu. Problémy nastaly i při stavbě samonosných betonových schodů do patra domu, což bylo zase naším zvláštním přáním a dělníci s jejich výstavbou ještě neměli dostatek zkušeností. Došlo k chybě při výpočtu bednění, na kterou se přišlo až po jeho odkrytí, ale tyto schody byly okamžitě ze strany ES odstraněny a postaveny nové bez chyby. Vzhledem k tomu, že známe i jiné stavby, realizované ES, můžeme říci, že důvodem těchto nepříjemností byly skutečně především jen zmíněné nedostatky v komunikaci v počátcích působení ES v naší oblasti. Pro nás bylo podstatné dodržení kvality a termínu dokončení stavby a to splněno bylo. Chyby dělá každý, jen profesionálové je umí řešit. Jsme rádi, že nám náš dům postavily právě ES.

Děkujeme za pozvání a milé přijetí Jan Křesina

 

Zajímavé odkazy